Regulamin Sklepu Internetowego RetroGierki.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego RetroGierki.pl oraz warunki zakupu konsol do gier retro.
 2. Sklep internetowy RetroGierki.pl jest prowadzony prywatnie.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Zamówienia i zakupy

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu RetroGierki.pl.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie poprawnych danych kontaktowych oraz danych do wysyłki.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres e-mail.
 4. Sklep RetroGierki.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu.
 5. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto.

III. Płatności

 1. Sklep RetroGierki.pl oferuje następujące formy płatności: przelew bankowy, płatność elektroniczna.
 2. W przypadku płatności przelewem bankowym lub płatności elektronicznej, zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu.

IV. Dostawa

 1. Zamówienia są realizowane w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 2. Koszt dostawy jest zawsze darmowy.
 3. Sklep RetroGierki.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniem kuriera.

V. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania wadliwego produktu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres retrogierki@proton.me w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.
 3. Sklep RetroGierki.pl zastrzega sobie prawo do oceny reklamacji i podejmowania decyzji co do jej rozpatrzenia.
 4. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty zwrotu tj. wysyłka lub restocking, chyba że reklamacja została uznana za zasadną.
 5. Koszty zwrotu na dzień 07.04.2024 wyglądają następująco:
  – Koszt przesyłki na wskazany adres ok. 15 PLN (Kurier DPD) klient ma prawo do wyboru przewoźnika.
  – Koszt restockingu w wysokości 75 PLN pobierane od zwracanej sumy pieniężnej.
 6. Koszty zwrotu nie podlegają zwrotowi (koszt restockingu).

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest RetroGierki.pl.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności sklepu.
 3. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.
 4. Dane które przechowuje sklep to dane kontaktowe podawane przy wprowadzaniu adresu do wysyłki.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep RetroGierki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez konieczności informowania Klientów.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu RetroGierki.pl.